Alica

Osoby a obsadenie:
Alica – Nikola Ištvánová
Aprílový zajac – Ivana Kurčinová
Klobučník – Natália Fuckuláková
Spachtoš – Miroslava Šalatová
Kráľovná – Dominika Babinská
Kvety – Lenka Červeňová, Miroslava Hrbková, Tatiana Jaššová, Jana Juričáková, Erika Babinská, Žaneta Hrbková, Simona Tarabová, Dominika Jaššová, Patrícia Orčíková


Divadelné spracovanie klasického príbehu Alice v krajine zázrakov v roku 2009 pod názvom ALICA je príbehom dievčatká Alice, ktorá neustále bojuje s časom a ktorej rodičia čas neustále organizujú. Dostane sa za zrkadlo, kde vidí vecí z pohľadu dospelých.
S touto inscenáciou získal súbor v roku 2009 na regionálnej prehliadke O ERB MESTA DOLNÝ KUBÍN hlavnú cenu a cenu za najlepšiu scénografiu a tým aj postup na krajskú prehliadku.
V lete sa súbor zúčastnil medzinárodného pobytu v Poľsku, kde sa predstavil s touto inscenáciou.