TALENTÁRIUM

Spevácka súťaž TALENTÁRIUM vznikla v roku 2003 iniciatívou niektorých učiteľov ZŠ Babín. Od svojho vzniku prešla mnohými etapami, počas ktorých sa menili disciplíny a obsah súťaže. Samotný prvý ročník zahŕňal iba spev ľudovej piesne a hru na hudobnom nástroji. Postupom času však ľudová zložka tvorila iba nepatrnú časť programu a súťaž sa orientovala na spev modernej piesne, playback show a súťaž tanečných skupín. V roku 2008 súťaž dostala svoju finálnu podobu, v ktorej môžu súťažiaci súťažiť v speve, ktorý je spojený so scénickým tancom.