Smútok za Johnom Lennonom

Osoby a obsadenie:
Guľka – Ivana Kurčinová
John Lenon – Natália Fuckuláková
Lucinka – Tatiana Jaššová
Rozprávač - Dominika Babinská
Kvapky – Erika Babinská, Vanesa Pašková, Nikola Pašková, Nikola Gavendová, Alexandra Fuckuláková, Veronika Frčová, Katarína Kurtulíková, Martina Vraňáková, Petra Frčová
Noty – Žaneta Hrbková, Simona Tarabová, Ivana Záňová, Peter Paško, Branislav Genšor, Martina Majdová, Nikola Ištvánová, Dominika Jaššová
Hviezdy – Jozef Vnenk, Roman Jaššo, Adriána Pašková, Dávid Babinský, Mária Frčová, Daniela Babinská,Patrícia Orčíková
Predavač novín – Jana Tarabová
Hudba – Mgr. Vierka Trabalíková


Táto inscenácia vznikla v roku 2008 ako detské činoherné predstavenie.
Pôvodný rozprávkový príbeh Smútok za Johnom Lenonom napísal Daniel Hevier a ten sa stal podkladom pre túto inscenáciu. Je to príbeh guľky, ktorá hľadá známeho speváka a chce ho zastreliť len preto, lebo jeho hudba je silnejšia ako zbraň. Napokon sa jej podarí zastreliť Lenona, ktorý síce zomiera aj guľka postupne zhrdzavie, ale jeho piesne žijú dodnes.
S touto inscenáciou sa súbor DDS ÚSMEV súťažne zúčastnil regionálnej prehliadky O ERB MESTA DOLNÝ KUBÍN v roku 2008, kde získal postup na krajskú prehliadku v Žiline pod názvom DIVADELNÝ MEDVEĎ. Hoci sa neumiestnil, porota inscenáciu veľmi pochválila a vyzdvihla hlavne tvorivý prístup detí k tvorbe detského divadla.